Uăi băieti

Cand “as vrea” devine “vreau”, cand “ar trebui” devine “trebuie”, cand “mai intii si mai apoi” devin “acum”, atunci si doar atunci dorintele incep sa se transforme in realitate.

c-a-r-n-a-g-i-u.tumblr.com (via c-a-r-n-a-g-i-u)

(via causeyouarethepieceofme)

"Te iubesc" in ziua de azi se spune cu prea multă ușurință si de prea multe ori pentru a mai însemna ceva.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter